08:30

BI BIG DATA

08:30

רישום והתכנסות

09:00

ברכות: פלי הנמר, יזם ומנהיג אנשים ומחשבים

09:10

הפרדיגמה הדיגיטלית: Data - הנפט החדש, AI- החשמל החדש, IoT- המערכת העצבית החדשה
רז הייפרמן

09:35

Data Driven Renovation
עוז  לוי

10:05

פתרונות לבעיות עסקיות בכלי BI

10:20

Will Data Scientists Still Play Hard to Get in the Near Future?
אמיר רסקין
טל אדן

10:50

פרויקט דטה בכיתה של ישראל דיגיטלית
רמי ענבר

11:20

הרצאת בנק ירושלים | נגה רוזנפלד, בנק ירושלים

11:50

פאנל מנמ"רים
שלמה שמאי
איתי זימן
גדי גילאון
Open Accessibilty Menu